Animal Assisted Interventions

Animal Assisted Interventions, AAI (in het Nederlands Dierondersteunde interventies, DOI) zijn vormen van samenwerking met dieren. Onder AAI vallen 2 vormen van inzet van dieren, namelijk AAA (Animal Assisted Activtities) en AAT (Animal Assisted Therapy). Beide samenwerkingsvormen hebben als doel het verbeteren van het psychische, sociale, emotionele, gedragsmatige, cognitieve en/of lichamelijke functioneren van de cliënt, met andere woorden om de kwaliteit van het leven te verbeteren. In de AAI wordt met verschillende diersoorten gewerkt, waarbij honden en paarden veruit het meeste worden ingezet. En waarschijnlijk heb je ook wel eens gehoord van dolfijnentherapie!

 

a. Animal Assisted Activities

Animal Assisted Activities, AAA,  heeft als doel het zorgen voor mogelijkheden op het gebied van motivatie, onderwijs, voorlichting, vrije tijd en therapie om de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze activiteiten worden georganiseerd in diverse situaties door speciaal opgeleide professionals en vrijwilligers met huisdieren die aan specifieke criteria voldoen, bijvoorbeeld therapiehonden. Bij AAA worden geen specifieke behandeldoelen gesteld, de bezoekdiervrijwilliger geeft een spontane invulling van het bezoek.

Je kunt bij deze activiteiten denken aan bezoekdierprogramma’s waarbij vrijwilligers en hun honden

  • ouderen thuis bezoeken
  • de training van een cliënt onder leiding van de trainer ondersteunen
  • dementerende bejaarden bezoeken
  • voorlichting geven op scholen over verantwoord omgaan met honden
  • projecten organiseren in psychiatrische instellingen


b. Animal Assisted Therapy

Animal Assisted Therapy, AAT is een doelgerichte interventie, waarbij een dier, dat aan specifieke criteria voldoet, een belangrijke deelnemer in het ontwikkelingsproces is.  AAT wordt uitgevoerd door een professional in de gezondheidszorg, onderwijs of maatschappelijke dienstverlening. Bij AAT werkt de cliënt aan voor haar/hem specifiek opgestelde doelen, welke regelmatig worden geëvalueerd. Hoewel het woord AAT anders doet vermoeden, gaat het bij AAT niet altijd om therapie maar ook om andere vormen van begeleiding.

 

Steeds meer organisaties houden zich bezig met de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen waarbij honden worden ingezet. Veelal werken deze organisaties op basis van de kennis van honden. Anders dan deze organisaties richt Bist Unyk zich in eerste instantie op de professionele begeleiding van kinderen en jongeren, waarbij honden als ondersteuning voor deze begeleiding kan worden ingezet. De begeleiding van het kind/de jongere én het welzijn van de hond staan hierbij voorop.

 

Ontmoet hier mijn therapiehonden!