Kind & Context; Langerdurende begeleiding voor kinderen/jongeren én hun omgeving

Onze samenleving vraagt van kinderen en jongeren veel verschillende vaardigheden in veel verschillende situaties bij veel verschillende mensen. Denk hierbij aan thuis, school, kinderopvang, sportvereniging etc. Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder, en de vaardigheden die passend zijn in de ene situatie, zijn soms ongewenst in de andere situatie. Kinderen en jongeren die hier geen duidelijk overzicht over hebben, dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling.

Bist UNYK gaat uit van de visie dat alle kinderen een onbeperkt leervermogen hebben. Aan ons de taak dit vermogen te ontdekken en in te zetten om de ontwikkeling weer op gang te brengen.

 

Werkwijze

Wanneer je langdurige begeleiding voor je kind/jongere zoekt, waarbij niet alleen individueel met het kind/de jongere wordt gewerkt, maar afhankelijk van de vragen ook begeleiding plaatsvindt in de omgeving (bijvoorbeeld gezin, school, sportvereniging etc.) neem dan contact op met Bist UNYK.

In deze vorm kan je kind een leven lang begeleid worden. De begeleiding begint met onderzoek naar het leervermogen van je kind/jongere. Er wordt onderzocht wat je kind wel kan en wat dit in andere situaties voor je kind en zijn/haar begeleiders betekent. Aan de hand van de resultaten wordt een plan gemaakt, dat zich niet alleen richt op het kind, maar ook op zijn omgeving. In overleg worden afspraken gemaakt over de inhoud van de begeleiding. De wens van jullie als ouders en de zorgvraag van je kind is daarin leidend.  Wil je meer weten over deze vorm van begeleiding, neem dan contact met mij op.

Langerdurende begeleiding voor kinderen/jongeren én hun omgeving betekent dat de begeleiders al hun kennis en professionaliteit inzetten om de ontwikkeling van het kind op gang te brengen of te houden. Veel verschillende methoden, technieken, materialen worden ingezet, afhankelijk van de vragen. Ook kan het nodig zijn om hulpverleners, schoolteams, sportverenigingen te trainen in bepaalde thema’s die van toepassing zijn. Een overzicht van de cursussen die Bist UNYK kan bieden vind je hier.

Bist UNYK heeft ook bij deze vorm van begeleiding de mogelijkheid om therapiehonden in te zetten om ontspanning te geven, motivatie te vergroten, vaardigheden te leren, gedrag te spiegelen. Meer over het inzetten van dieren in zorg, onderwijs en therapie lees je hier.