Kindercoaching

 

Alle kinderen doen ervaringen op met leuke en minder leuke dingen. Wanneer dit in balans is, voelt een kind zich happy. Maar wanneer de minder leuke dingen in de weg staan, is deze balans even weg. Voorbeelden van klachten kunnen dan zijn:

  • Moeilijk in slaap komen
  • Gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid, boosheid
  • Negatieve gedachten, faalangst
  • Leerproblemen
  • Gepest worden
  • Emoties moeilijk kunnen uiten
  • Moeite met het begrijpen van de wensen, gedachten en ideeën van anderen

Als ouder weet je soms even niet meer wat je nog kunt doen om verandering teweeg te brengen. In situaties als deze kan een kindercoachtraject bij Bist Unyk uitkomst bieden. Samen kijken we waar mogelijkheden zijn om de balans in je kind en/of je gezin weer te herstellen. Tijdens een kindercoachtraject ontdekt je kind zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden om zelf oplossingen voor moeilijke dingen te vinden. De kindercoach werkt individueel met het kind, waarbij je als ouders vaak nauw betrokken wordt.

 

Werkwijze

Wanneer je vertrouwen hebt dat Bist UNYK jouw kind kan helpen, neem dan contact met mij op. In een kort gesprek bespreken welke problemen jouw kind tegenkomt en wat je zou willen veranderen. We bespreken wat Bist UNYK kan betekenen en maken afspraken over de sessies, bijvoorbeeld of het wenselijk is dat je als ouder bij de sessies aanwezig bent en waar de sessies plaats zullen vinden.

Aan het einde van elke sessie bespreken we samen wat heeft geholpen om dichter bij de oplossing te komen en wat de volgende stappen kunnen zijn om de doelen te halen. Indien nodig maken we een afspraak voor een oudergesprek.

Tijdens de sessies worden verschillende werkvormen, methodieken en materialen gebruikt, waaronder Kids’ Skills, spel, tekenen, mindmappen, metaforen.

Bist UNYK werkt vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed. Dat betekent dat de kindercoach het probleem niet uitpluist maar samen met het kind op zoek gaat naar zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden, met als doel het ontwikkelen van vaardigheden om oplossingen te vinden. Meer over deze positieve benadering van kinderen lees je hier.

Bij Bist Unyk worden, wanneer dit wenselijk is, therapiehonden ingezet om ontwikkeling teweeg te brengen. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind én het welzijn van de honden voorop. Lees hier meer over wat de inzet van therapiehonden voor kinderen en jongeren kan betekenen.

 

Kortdurend of langerdurend

Afhankelijk van de vraag en de doelen, kiezen we voor kortdurende of langerdurende coaching. In de praktijk blijkt vaak dat er na 2-5 sessies al veel veranderd is.

Soms is het nodig om een langerdurend traject in te gaan, bijvoorbeeld als het gaat om een coachingtraject voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis als PDD-Nos of AD(H)D of waarbij de ontwikkeling vast dreigt te lopen.

Wanneer we in overleg besluiten dat een langerdurend traject nodig is, maken we een plan van aanpak, waarin doelen voor zowel korte als langere termijn in geformuleerd staan. Kijk voor meer informatie op Kind & Context. Wanneer Bist UNYK concludeert dat de mogelijkheden van de ontoereikend zijn om je kind te begeleiden, kun je worden doorverwezen. De kindercoach kan je, indien wenselijk, hierbij adviseren.

Wil je meer weten en/of de hulp van Bist Unyk inschakelen, dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen. Kijk hier voor alle gegevens.

 

Bist UNYK kindercoaching geeft je kind een steuntje in de rug en wandelt even mee, tot je kind zelf weer verder kan!