Hulp van honden

 

Mensen en dieren hebben een bijzondere band. Mensen hebben dieren omdat ze veiligheid, vriendschap en gezelschap brengen. Mensen met dieren leven gezonder en langer en zijn over het algemeen gelukkiger. Dieren oordelen niet over uiterlijk, prestaties, populariteit. Ze laten zich niet leiden door gedachten, zoals wij mensen. Ze reageren oprecht op wie je bent en wat je doet.

Deze bijzondere band speelt een grote rol in de begeleiding die bist Unyk biedt aan kinderen en jongeren. Door geschikte en getrainde honden in te zetten bij de begeleidingstrajecten, wordt het maken van contact makkelijker, wordt de motivatie om te leren groter en wordt de hond je vriend waarmee je je eigen kracht en mogelijkheden (her)ontdekt.

Bist Unyk biedt begeleiding aan kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met behoefte aan het ontwikkelen vanvaardigheden op het gebied van communicatie, gedrag, sociale interactie, weerbaarheid, zelfcontrole, gedragsregulatie en zelfontwikkeling. Deze trajecten kunnen worden ondersteund met het werken met honden (AAT). Door middel van het werken met honden, worden kinderen en jongeren ondersteund bij het ontdekken van hun mogelijkheden, om vaardigheden te ontwikkelen om hun problemen te overwinnen.

De ontdekkingen die kinderen en jongeren over zichzelf doen worden besproken en gegeneraliseerd naar de dagelijkse praktijk.

 

Tijdens het werken met therapiehonden (AAT) leert een kind/de jongere:

 • Contact maken
 • Begroeten
 • Zien en begrijpen van lichaamstaal
 • Timing van belonen van de hond
 • Leiding geven aan de hond
 • Grenzen stellen, doorzettingsvermogen
 • Basistraining honden: komen, zitten, volgen, liggen, blijven
 • Het aanleren van nieuwe commando’s
 • Spelen met de hond
 • Verzorgen van de hond

 

Wat brengt AAT teweeg?

 • De hond doet vriendelijk en vrolijk en gehoorzaamt het kind/de jongere, waardoor de mogelijkheden van het kind/de jongere zichtbaar worden.
 • Het kind/de jongere leert te zorgen voor de hond, zich in te leven en de hond op het juiste moment te belonen.
 • De hond speelt met het kind/de jongere volgens de afgesproken regels, wat de onderlinge band versterkt.

In vaardigheden:

 • Observeren
 • Keuzes maken en uitvoeren
 • Expressie in lichaamstaal
 • Ruimte geven en ruimte nemen
 • Grenzen stellen, grenzen verleggen
 • Jezelf laten zien, op je eigen vaardigheden durven vertrouwen
 • Vertrouwen geven en krijgen
 • Met plezier doelgericht en geweldloos communiceren

Samen met de honden leren en ontwikkelen is bovenal: plezier! Er vindt een veranderingsproces plaats van: zorg krijgen naar zorgen voor!

Bist Unyk werkt met kinderen en jongeren onder meer vanuit het oplossingsgericht werken. Meer over Oplossingsgericht Werken lees je hier.